Zadzwoń: 695 938 094 lub 505 345 509

Chirurgia onkologiczna i radioterapia

Chirurgia onkologiczna oraz radioterapia to podstawowe procedury medyczne w onkologii, które stosuje się do leczenia pacjentów chorych na nowotwory złośliwe oraz łagodzenia bólu związanego z zaawansowanym procesem nowotworowym.

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i rozpoznawaniem schorzeń nowotworowym, w tym także wielospecjalistycznym leczeniem osób chorych.

Nasza klinika oferuje:

 • porady z zakresu chorób nowotworowych
 • konsultacje onkologiczne
 • diagnostykę onkologiczną
 • kwalifikacje do leczenia onkologicznego
 • konsultację do leczenia radioterapią

Pozostałe zabiegi, wymagające znieczulenia ogólnego, wykonywane są na terenie naszej placówki na ul. Modzelewskiego 17 w Warszawie. Pacjenci operowani w Warszawie mogą kontynuować leczenie pozabiegowe jak i kontrolne na terenie centrum medycznego Medical Hair & Esthetic w Lublinie.

 • 1. Konsultacje z dziedziny chirurgii ogólnej.
 • 2. Konsultacje z dziedziny onkologii:
  – Z zakresu układu pokarmowego;
  – Z zakresu chorób piersi;
  – Choroby skóry – czerniak skóry, znamiona i inne.
 • 3. Wykonywanie zabiegów w znieczuleniu miejscowym oraz z użyciem podtlenku azotu:
  – Zmiany skóry o cechach niepokoju onkologicznego całego tułowia;
  – Zmiany skóry twarzy;
  – Zmiany tkanki łącznej ( włókniaki, tłuszczaki, itd.);
  – Biopsje cienkoigłowe (BACC) pod kontrolą USG;
  – Biopsje gruboigłowe ( Oligobiopsja) pod kontrola USG.
 • 1. Czerniak skóry, czerniak błony śluzowej przewodu pokarmowego (odbytnicy), czerniak z zakresu jamy otrzewnowej. Rodzaje operacji:
  a) Radykalne wycięcie (w każdym umiejscowieniu);
  b) Badanie węzła chłonnego „wartownika” metoda izotopowo-barwikową;
  c) Limphadenectomia selektywna, elektywna;
  d) Reoperacje w przypadku wznowy, progresji choroby;
 • 2. Nowotwór złośliwy piersi. Rodzaje operacji:
  a) Tumorectomia;
  b) WLE – szerokie wycięcie guza nowotworowego;
  c) Quandrantektomia z badaniem węzła chłonnego „wartownika” metodą izotopowo-barwinkową;
  d) Quandrantektomia + Limphadenectomia (BCT);
  e) Amputacja piersi sposobem Maddena, itd.;
  f) Implantacja protez piersi.
 • 3. Nowotwory złośliwe układu pokarmowego. Rodzaje operacji:
  a) Resekcja żołądka sposobem Roux-en Y i inne rodzaje;
  b) Resekcja guzów wątroby:
  – Metastasectomia;
  – Bisegmentectomia;
  – Bisegmentectomia;
  – Hemihepatectomia;
  – Termoablacja;
  – Termoresekcja „Nóż Habiba”;
  c) Cholecystectomia;
  d) Hemicolectomia prawostronna;
  e) Hemicolectomia lewostronna;
  f) Amputacja odbytnicy brzuszno-krzyżowa;
  g) Operacja Hartmana;
  h) Przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego;
  i) Operacje nowotworów trzustki:
  – Częściowe resekcje trzustki;
  – Całkowita pancreatodeuodenectomia (Operacja Whiple’a);
  – inne.
  j) Operacje na drogach żółciowych.
 • 4. Mięsaki tkanek miękkich u dorosłych. Rodzaje operacji:
  a) Operacje przedziałowe (radykalne wycięcie);
  b) Radykalne wycięcie guzów przestrzeni zaotrzewnowej.
 • 5. Nowotwory układu limfatycznego. Rodzaje operacji:
  a) Splenectomia;
  b) Limphadenectomia;
  c) Biopsja „Danielsa” (węzeł chłonny lewej okolicy nadobojczykowej).
 • 6. Nowotwory gruczołów wydzielania wewnętrznego.
  a) Operacje tarczycy;
  b) Operacje nadnerczy;
  c) Operacje ginekomastii.
 • 7. Operacje naprawcze przepuklin powłok brzucha – duże, pooperacyjne, okołostomijne z użyciem wszczepu syntetycznego.
 • 8. Metody innowacyjne w chirurgii onkologicznej.
  a) Operacje z zastosowaniem aparatury „NanoKnife” w nieresekcyjnych guzach trzustki, guzach pierwotnych wątroby i guzach przerzutowych.